Innehåll

Beskattning

Oavsett om en serveringsavgift inkluderas i priset eller om den debiteras särskilt ska den ingå i beskattningsunderlaget för tjänsten. Skattesatsen på serveringstjänster dvs. restaurang och cateringtjänster är 12 % med undantag för den del av tjänsten som avser spritdrycker, vin och starköl som beskattas med 25 %.

Skatteverket uttalar däremot att dricks inte är en ersättning för en serveringstjänst. Dricks är något en kund lämnar frivilligt och efter valfritt belopp och ska inte momsbeskattas.