Innehåll

Beskattning

Det förekommer att utbetalningar betecknas som bidrag, anslag eller stöd. Det kan vara fråga om t.ex. driftbidrag, reklambidrag, näringsbidrag, lokaliseringsstöd eller sponsring. Bidraget kan vara förenat med vissa villkor eller viss motprestation gentemot bidragsgivaren eller annan. Om det är fråga om ett oberoende bidrag utan motprestation ska transaktionen inte momsbeskattas. Om det däremot är fråga om bidrag som innebär en motprestation i form av t.ex. reklamtjänster eller sponsring m.m. utgör transaktionen en omsättning i momshänseende. Om denna omsättning görs i en ekonomisk verksamhet och därmed skattskyldighet uppkommer, ska moms redovisas på sponsorpengarna.

Kommentar

Det är det faktiska innehållet som styr momsbeskattningen och inte vad man sätter för rubrik på en transaktion. Som exempel lämnar ett lokalt företag sponsorbidrag till en idrottsförening. För det får företaget ha sitt namn på föreningens matchtröjor. I och med det tillhandahåller föreningen en reklamtjänst. I egenskap av allmännyttig ideell förening är idrottsföreningen däremot inte en beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet. Föreningen ska därför inte redovisa moms på den mottagna ersättningen. Därmed har inte heller det lokala företaget någon möjlighet att dra av ingående moms hänförlig till kostnader för sponsringen.