Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Städhjälp

Beskattning

Momsavdrag medges för inköp i en momspliktig verksamhet. Huvudregeln är att vad som är avdragsgillt vid inkomsttaxeringen också är avdragsgillt vid momsredovisningen men detta gäller inte alltid. En skillnad mot inkomstbeskattningens regler är att avdrag inte medges för anskaffningar som är avsedda att användas privat av de anställda. Kostnader för personalen är som regel avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. En eventuell löneförmån beskattas därefter hos den anställde. Observera dock att i den här situationen medges normalt inte avdrag för moms då inköpet inte görs för att användas i verksamheten utan för användning av den anställde i privat syfte.

Det förekommer att företag ger sina anställda en förmån i form av städhjälp hemma. Det medför att den anställde får en löneförmån. Eftersom städhjälp är en privat levnadskostnad får företaget inte avdrag för momsen som belöper på de inköpta städtjänsterna. Momsen blir i stället en kostnad i företaget genom att hela bruttobeloppet inklusive moms redovisas som en kostnad.

Se även

avdrag