Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

Tjänst från utlandet

Ett antal tjänster som köps in från utlandet ska förvärvsbeskattas i Sverige av köparen. Att förvärvsbeskatta sig innebär att beräknad utgående förvärvsmoms ska redovisas på fakturabeloppet i svenska kronor. Det är den aktuella svenska skattesatsen som ska användas (normalt 25 %). Ett företag som har full avdragsrätt för moms ska redovisa motsvarande belopp som ingående förvärvsmoms förutsatt att inköpet är avdragsgillt, dvs. ingenting ska inbetalas till staten.

Om företaget har begränsad avdragsrätt p.g.a. att man bedriver s.k. blandad verksamhet (både momspliktig och momsfri verksamhet) så ska den ingående förvärvsmomsen på inköpet av tjänsten begränsas. För företaget som har full avdragsrätt uppstår normalt ingen momskostnad men det gör det däremot för företaget som inte har full avdragsrätt för moms.

Reglerna om tjänstebeskattning avgör om köparen ska redovisa förvärvsmoms. För tjänster finns det inte en gemensam princip som reglerar i vilket land en tjänst ska beskattas. Tjänsterna delas i stället in i olika grupper som beskattas på olika sätt beroende på vilken tjänst det är som avses.