Innehåll

Värdering av och arbete på vara hanteras som en särskild grupp vid bestämmande av beskattningsland. Samma bedömning görs även avseende kontroll och analys av vara.

Tjänsten beskattas enligt huvudregeln om den säljs till en näringsidkare. Om den i stället säljs till annan än en näringsidkare finns en specialregel. Se vidare ordet tjänstebeskattning.

Vad gäller tjänster på varor placerade i skatteupplag eller tullager se skatteupplag.