Innehåll

Rätt Moms 2022 – Anna Sandberg Nilsson och Lena Westfahl

VAT-nummer

Definition

VAT-nummer betyder momsregistreringsnummer. VAT är en förkortning av Value Added Tax (mervärdesskatt). En privatperson har ett personnummer och ett bolag har ett organisationsnummer. När det sker en registrering till moms hos Skatteverket så sker detta på personnumret om det är en fysiker som driver enskild firma och på organisationsnumret om det är i bolagsform, t.ex. i ett aktiebolag, som verksamheten bedrivs. VAT-numret är det fullständiga registreringsnumret för moms. VAT-numret måste användas vid handel med varor inom EU och vid tjänstebeskattningen. Däremot kan person- och organisationsnumret användas vid handel inom Sverige om det av fakturor klart framgår att det angivna numret avser registrering för moms.

VAT-numret är en viktig förutsättning för att EU-handeln av varor och tjänster ska fungera. Köparens VAT-nummer ska bl.a. anges i fakturan och i en periodisk sammanställning. VAT-numret fungerar som ett körkort. Se vidare ordet EU-handel.

Respektive land inom EU har ett standardiserat format på sitt VAT-nummer. I Sverige är det landskoden som sätts ihop med person- eller organisationsnumret. Av tabellen nedan framgår samtliga medlemsländers VAT-nummer. Källa: Skatteverket.

Medlemsland

VAT-nummer med landskod

Antal tecken utöver landskod

Belgien

BE0999999999

10 siffror

Bulgarien

BG999999999 eller BG9999999999

9 eller 10 siffror

Cypern

CY99999999X

8 siffror 1 bokstav

Danmark

DK99999999

8 siffror

Estland

EE999999999

9 siffror

Finland

FI99999999

8 siffror

Frankrike

FR99999999999

11 siffror

Grekland

EL999999999

9 siffror

Irland

IE9X99999X

8 eller 9 tecken

Italien

IT99999999999

11 siffror

Kroatien

HR99999999999

11 siffror

Lettland

LV99999999999

11 siffror

Litauen

LT999999999999

9 eller 12 siffror

Luxemburg

LU99999999

8 siffror

Malta

MT99999999

8 siffror

Nederländerna

NL999999999B99

12 tecken

Polen

PL9999999999

10 siffror

Portugal

PT999999999

9 siffror

Rumänien

RO999999999

10 siffror

Slovakien

SK9999999999

10 siffror

Slovenien

SI99999999

8 siffror

Spanien

ESX9999999X

9 tecken

Sverige

SE999999999999

12 siffror

Tjeckien

CZ9999999999

8-10 siffror

Tyskland

DE999999999

9 siffror

Ungern

HU99999999

8 siffror

Österrike

ATU99999999

9 tecken

Nederländerna införde ändrade VAT-nummer för enskilda näringsidkare under 2019, de nya numren började användas på fakturor och i VIES från 2020.

Sedan 1 januari 2021 kan enskilda näringsidkare i Tjeckien ansöka om ett nytt VAT-nummer som inte innehåller personlig information. Det gamla numret blir då ogiltigt. Förfarandet är frivilligt. De nya VAT-numren börjar med siffran 6 och består av 9 siffror. Skatteverket uppmanar den som säljer till enskilda näringsidkare att kontrollera VAT-numret.

Kommentar

Anledningen till att köparens VAT-nummer ska anges i en periodisk sammanställning är att skattemyndigheten i köparlandet ska kunna stämma av och kontrollera att köparen redovisar moms på sitt förvärv (förvärvsbeskattning).

Säljaren ska normalt kontrollera köparens VAT-nummer vid varuhandel för det fall att köparen hör hemma i ett annat EU-land än Sverige. Om köparens VAT-nummer visar sig vara felaktigt kan säljaren tvingas betala moms i efterhand. Av den anledningen bör olika kunders VAT-nummer kontrolleras med viss regelbundenhet. VAT-numret kan kontrolleras hos Skatteverket via telefon 0771-567 567 alternativt via webbsidanwww.skatteverket.se. Tjänsten hos Skatteverket heter ”Kontrollera köparens momsregistreringsnummer” (VAT-nummer). Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Vad gäller tjänster så finns inte krav på att köparen ska ange sitt VAT-nummer, det räcker att denne är näringsidkare. Därför kan det uppkomma differenser mellan skattedeklarationen och den periodiska sammanställningen. Skatteverket kan därför be säljaren att styrka att köparen är näringsidkare. Det kan tänkas att detta kan ske genom att bl.a. hänvisa till avtal, köparens webbsida, registreringsbevis eller motsvarande. Se vidare ordet VAT-nummerkontroll.

Det förekommer ofta att företag har förtryckt sitt organisationsnummer på sina kundfakturor. Till skillnad från VAT-numret har organisationsnumret inget prefix, SE för Sverige framför sig. För att det ska vara godtagbart att endast ha organisationsnumret på fakturan enligt fakturakraven i momslagen så ska beteckningen organisationsnummer och VAT-nummer omnämnas vid raden där organisationsnumret är förtryckt.

Exempel vid handel inom Sverige:

Org.nr/VAT-nr

556123-1234

Exempel vid EU-handel:

Org.nr/VAT-nr

SE556123123401

Så här heter uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer i övriga EU-länder.

Belgien

Le numéro d’identification à la taxe sur la

valeur ajoutée

BTW-identificatienummer

Bulgarien

Идентификационен номер по ДДС

Cypern

Arithmos Egrafis FPA

Danmark

Momsregistreringsnummer

Estland

Käibemaksukohustuslasena registreerimise

number

Finland

Arvonlisäverorekisteröintinumero

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Frankrike

Le numéro d’identification à la taxe sur la

valeur ajoutée TVA

Grekland

Arithmos Forologikou Mitroou FPA

Irland

Value added tax identification no.

Italien

Il numero di registrazione IVA

Kroatien

PDV identifikacijski broj

Lettland

pievienotas vertibas nodokla (PVN)

registracijas numurs

Litauen

PVM moketojo kodas

Luxembourg

Le numéro d’identification à la taxe sur la

valeur ajoutée

Malta

Numru ta’ l-identifikazzjoni tat-taxxa fuq ilvalur

miújud value added tax identification number

Nederländerna

BTW-identificatienummer

Polen

Numer identyfikacyjny VAT

Portugal

o número de identificação para efeitos do

imposto sobre o valor acrescentado

Rumänien

cod de înregistrare în scopuri de TVA

Slovakien

identifikačné číslo pre daň (IČ DPH)

Slovenien

Identifikacijska številka za DDV

Spanien

El número de identificación a efectos del

Impuesto sobre el Valor Añadido

Storbritannien

Value added tax (VAT) registration no.

Sverige

Mervärdesskatteregistreringsnummer

(momsregistreringsnummer)

Tjeckien

danové identifikacní cislo (DIC)

Tyskland

Umsatzsteuer - Identifikationsnummer

Ungern

Közösségi adószám

Österrike

Umsatzsteuer - Identifikationsnummer