Innehåll

Genom ett system som byggts upp inom EU kan medlemsländerna kontrollera att beskattning sker på rätt sätt. Detta gäller t.ex. vid försäljning av varor (EU-vara till kund med VAT-nummer) och vid tjänstebeskattning. Den redovisning som ett svenskt företag lämnar, stäms av mot det andra företagets redovisning. Det sker inom ett gemensamt system som kallas VIES (Value added tax Information Exchange System). Om ett svenskt företag har angett en köpares VAT-nummer i periodisk sammanställning kan systemet stämma av att förvärvsskatt redovisas av köparen i det andra EU-landet. Om något är redovisat felaktigt går respektive myndighet (i Sverige är det Skatteverket) ut med en förfrågan till företaget som lämnat redovisningen.

VAT-numret kan kontrolleras hos Skatteverket via telefon 0771-567 567 alternativt via webbsidanwww.skatteverket.se. Tjänsten hos Skatteverket heter ”Kontrollera köparens moms- registreringsnummer” (VAT-nummer) vilket medför en uppkoppling mot VIES. Se vidare orden VAT-nummer och VAT-nummerkontroll.