Innehåll

Rätt Moms 2020 – Anna Sandberg Nilsson & Lena Westfahl

Yoga

 

När någon ges möjlighet att utöva idrott eller får tillträde till ett idrottsevenemang kan momsen vara undantagen (momsfri) eller uppgå till 6 %. Om aktiviteten inte anses vara idrott i momshänseende är skattesatsen istället 25 %. Därför är det viktigt att fastställa vad som är idrott.

Skatteverket uttalar i sin rättsliga vägledning att inte alla typer av yoga räknas i momshänseende som idrott. För att det ska vara fråga om idrottslig verksamhet ska det huvudsakliga syftet med aktiviteten vara att utöva sport eller idrott. Även om omfattningen av den fysiska aktiviteten inte är direkt avgörande så är det en viktig del vid bedömningen.

Skatteverket uttalar att om yogapasset till stor del består av gymnastiska övningar som huvudsakligen syftar till att stärka kroppen fysiskt och passet därmed främst fokuserar på rörelse och styrka, är det huvudsakliga syftet enligt Skatteverket att utöva sport eller idrott. Kurser i hathayoga ansågs av Skatterättsnämnden vara idrott eftersom de övningar som utfördes kunde jämföras med gymnastik (SRN 981112). Skatteverket anser även att kundaliniyoga är idrottslig verksamhet, eftersom det är en form av hathayoga och till stor del består av olika fysiska övningar med avancerade gymnastiska rörelser.

Om det huvudsakliga syftet i stället ligger på att stärka den psykiska hälsan och yogapasset främst fokuserar på avslappning, meditation och det mentala välbefinnandet, så är det enligt Skatteverket inte idrottslig verksamhet. Så kallad medicinsk yoga är t.ex. inte idrottslig verksamhet enligt Skatteverkets bedömning.

Skatteverket uttalar vidare i den rättsliga vägledningen att begreppet ”lokaler och anläggningar för idrottsutövning” även avser en lokal som visserligen saknar särskild inredning men som ändå normalt används som idrottslokal, t.ex. en lokal för sådan yogautövning som är idrott enligt momslagen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%