Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Allmänt skadestånd

Definition

Ersättning för kränkning på grund av lag- eller kollektivavtalsbrott.

Kommentar

Allmänna skadestånd som en arbetsgivare döms att betala är inte avdragsgilla i verksamheten. Trots det är skadestånd vanligtvis skattepliktiga för den anställde på grund av sambandet med tjänsten.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgillt allmänt skadestånd ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra utgifter för ej avdragsgilla allmänna skadestånd på särskilt konto.

Se även

skadestånd