Innehåll

Definition

Deklaration för att uppge underlaget för arbetsgivaravgifter.

Kommentar

Fr.o.m. den 1 januari 2019 ska uppgifter lämnas på individnivå i arbetsgivardeklarationen. För arbetsgivare som är skyldiga att föra personalliggare (restaurang-, frisör-, tvätteri- och byggverksamhet) och har mer än 15 anställda vid ikraftträdandet trädde det nya systemet i kraft redan den 1 juli 2018.

De uppgifter som ska redovisas i arbetsgivardeklarationen ska inte redovisas i en kontrolluppgift. Det innebär att skyldigheten att lämna den ”vanliga” kontrolluppgiften, KU10, upphör för många arbetsgivare.

Uppgifter på individnivå ska lämnas om ersättning för arbete, skatteavdrag på ersättning för arbete, ersättning för utgifter i arbetet och avdrag från sådana ersättningar. Även förmån av ROT-och RUT-tjänster som ger skattereduktion och ersättning för upplåtelse av privatbostad ska lämnas på individnivå. Detsamma gäller milersättning för resor med egen bil.

Räntor, utdelningar och pensionsutbetalningar ska inte lämnas på individnivå. För dessa ska alltså årliga kontrolluppgifter fortfarande lämnas.

Uppgifter om kostnadsersättningar för utgifter för logi och resor vid tjänsteresor behöver inte lämnas i fortsättningen om skatteavdrag inte ska göras på ersättningarna.

Andra exempel på uppgifter som inte behöver lämnas är uppgift om förmån av fri parkering, bilmodell vid bilförmån, betalning för bilförmån m.fl.