Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Avgift till arbetsgivarorganisation

Definition

Medlemsavgift till en arbetsgivarorganisation.

Lagrum

16 kap. 13 § IL

Kommentar

Den del av medlemsavgiften som avser medel för konfliktändamål är avdragsgill för arbetsgivaren. Resterande del är en ej avdragsgill kostnad.

Deklaration

Avgift som inte är avdragsgill återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Avgift som inte är avdragsgill återläggs i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokföring

För att underlätta deklarationsarbetet är det viktigt att bokföra ej avdragsgilla avgifter till arbetsgivarorganisationer på särskilt konto.