Innehåll

Definition

En avgift som staten betalar på vissa utbetalningar från socialförsäkringssystemet.

Kommentar

Många av de utbetalningar som görs från socialförsäkringssystemet är pensionsgrundande. Till exempel föräldrapenning och sjukpenning är pensionsgrundande på samma sätt som en vanlig lön. Ålderspensionsavgiften betalas av staten direkt till Pensionsmyndigheten, det är inte en avgift som administreras av Skatteverket.