Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Back-to-back-lån

Definition

Lån till en extern part som denne lånar vidare till ett företag i intressegemenskapen.

Lagrum

24 kap. 20 § IL

Kommentar

Vissa räntor omfattas av ränteavdragsbegränsnings- regler som gör att de inte blir skattemässigt avdragsgilla. Räntekostnader till en extern part omfattas inte av avdragsbegränsningarna. Det skulle därför gå att låta ett företag i intressegemenskapen låna ut pengar till en bank som i sin tur lånar ut beloppet till ett annat företag i samma intressegemenskap. En sådan konstruktion kallas ett ”back-to-back-lån” och lagstiftaren har delvis valt att begränsa möjligheten att använda denna konstruktion för att få avdrag med räntor man annars inte fått avdrag med.

I en situation där skulden har samband med en försäljning av aktier inom intressegemenskapen går det inte att använda ett back-to-back-lån för att på det sättet få en extern långivare. Räntan omfattas då av ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgilla räntor på back-to-back-lån ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK 4 ruta 4.3 b.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...