Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Back-to-back-lån  back-to-back loan

Definition

Lån till en extern part som denne lånar vidare till ett företag i intressegemenskapen.

Lagrum

24 kap. 10 c § IL

Kommentar

Vissa räntor omfattas av ränteavdragsbegränsnings- regler som gör att de inte blir skattemässigt avdragsgilla. Räntekostnader till en extern part omfattas inte av avdragsbegränsningarna. Det skulle därför gå att låta ett företag i intressegemenskapen låna ut pengar till en bank som i sin tur lånar ut beloppet till ett annat företag i samma intressegemenskap. En sådan konstruktion kallas ett "back-to-back-lån" och lagstiftaren har delvis valt att begränsa möjligheten att använda denna konstruktion för att få avdrag med räntor man annars inte fått avdrag med.

I en situation där skulden har samband med en försäljning av aktier inom intressegemenskapen går det inte att använda ett back-to-back-lån för att på det sättet få en extern långivare. Räntan omfattas då av ränteavdragsbegränsningsreglerna.

Deklaration

Bokförda kostnader för ej avdragsgilla räntor på back-to-back-lån ska återläggas i INK 2 ruta 4.3 c och INK 4 ruta 4.3 b.

 

intressegemenskap

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%