Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Begränsat skattskyldig  having restricted income tax liability

Definition

Fysisk eller juridisk person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Lagrum

3 kap. 17-20 §§ och 6 kap. 7-13 §§ IL

Kommentar

Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige är begränsat skattskyldiga. Det finns en del personer som är bosatta i Sverige, men trots det är begränsat skattskyldiga. Det gäller de som tillhör utländska ambassader eller konsulat och är utländska medborgare och var begränsat skattskyldiga när de började arbeta på ambassaden eller konsulatet.

Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga personer.

Att vara begränsat skattskyldig innebär följande.

Inkomst av tjänst

Personen är endast skattskyldig enligt SINK. Det innebär att arbetsinkomster från arbete i Sverige beskattas med en definitiv skatt på 25 %.

En begränsat skattskyldig person som säljer en kvalificerad andel kan beskattas som inkomst av tjänst till den del som inte kapitalvinsten ryms inom säljarens gränsbelopp.

Inkomst av kapital

I inkomstslaget kapital är bland annat följande inkomster skattepliktiga:

 1. Utdelningar beskattas enligt reglerna för kupongskatt.
 2. Löpande inkomster från en privatbostad eller privatbostadsrätt.
 3. Positiv räntefördelning från skattepliktig näringsverksamhet i Sverige.
 4. Kapitalvinster på privatbostad och näringsfastighet.
 5. Kapitalvinster på delägarrätter, andelar i handelsbolag och utländsk delägarbeskattad juridisk person.

Näringsverksamhet

En juridisk person som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för bland annat följande:

 1. Inkomster från ett fast driftställe i Sverige.
 2. Inkomst från en fastighet i Sverige.
 3. Inkomst från en näringsbostadsrätt.
 4. Utdelning från andelar i svenska ekonomiska föreningar.
 5. Återförda avdrag från periodiseringsfond.
 6. Schablonintäkt från periodiseringsfond.
 7. Inkomst i form av royalty där utbetalaren har ett fast driftställe i Sverige.

Tänk på

En begränsat skattskyldig person kan välja att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för SINK.

Deklaration

En begränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe i Sverige ska anmäla detta till Skatteverket på blankett SKV 4632.

 

bo och hemvist

bosatt

bosättningsintyg

bosättningsutredning

femårsregeln

väsentlig anknytning

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%