Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Beskattningsunderlag

Definition

Det belopp i kronor som man anger till Skatteverket för att Skatteverket ska kunna fastställa skatten.

Kommentar

Beskattningsunderlaget är alltid det bruttobelopp som Skatteverket utgår från när de fastställer den skatt som ska betalas. För inkomstbeskattning av aktiebolag är beskattningsunderlaget överskottet av näringsverksamhet.

Deklaration

Beskattningsunderlag anges i följande rutor:

Inkomstskatt aktiebolag

INK2 ruta 1.1

Särskild löneskatt på pensionskostnader

INK2 ruta 1.4

Avkastningsskatt

INK2 ruta 1.6-1.7

Fastighetsavgift

INK2 ruta 1.8-1.9

Fastighetsskatt

INK2 ruta 1.10-1.15