Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Blankning

Definition

Försäljning av en lånade delägarrätter eller fordringsrätter.

Lagrum

44 kap. 9 och 29 §§ IL

Kommentar

Blankning innebär att man säljer lånade värdepapper. Värdepappren ska återlämnas vid en senare tidpunkt och innan dess köper blankaren (låntagaren) likadana värdepapper på marknaden, s.k. täckningsköp. Blankaren, dvs. låntagaren, spekulerar i att kursen på de aktuella värdepappren ska gå ner.

Utlånaren beskattas inte för själva utlåningen då utlåning av delägarrätter eller fordringsrätter för blankning inte jämställs med avyttring. Däremot ska utlånaren beskattas löpande för den ersättning som blankaren normalt betalar för att låna värdepappren, s.k. blankningspremie, samt kompensation för utebliven utdelning, s.k. utdelningsersättning.

Blankaren ska beskattas för kapitalvinsten på blankningsaffären. Vinsten uppgår till skillnaden mellan försäljningspriset på de sålda värdepappren och anskaffningsutgiften på de återlämnade. Blankningspremien ska inte räknas med vid kapitalvinstberäkning. Avdrag för blankningspremien medges i stället som en övrig kostnad i inkomstslaget kapital.

Utdelningsersättning ska dras av som en övrig kostnad om blankaren erhåller den utdelning som ersättningen avser. Om blankaren inte erhåller den utdelning som ersättningen avser ska avdrag för ersättningen göras vid kapitalvinstberäkningen i stället (se Skatteverkets ställningstagande 140225, dnr 131 773436-13/111).

Kapitalvinsten ska tas upp det beskattningsår då de lånade aktierna lämnas tillbaka till utlånaren, dock senast beskattningsåret efter det då avyttring skedde.

Om blankaren vid lånetillfället redan hade värdepapper av samma slag som de lånade ska dessa anses avyttrade först. Kapitalvinstberäkning görs då vid tidpunkten för försäljningen.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%