Innehåll

Definition

Det värde som en tillgång tas upp till i balansräkningen.