Innehåll

Definition

Har i inkomstskattelagen ersatts med begreppet bosatt.

Lagrum

3 kap. 3 § IL

Kommentar

I kommunalskattelagen använde man begreppet ”egentlig bo och hemvist” som ett av kriterierna för att vara oinskränkt skattskyldig och begreppet bosatt som ett samlingsbegrepp som även innefattade stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. I inkomstskattelagen används begreppet obegränsat skattskyldig och om man är bosatt i Sverige är det ett av kriterierna som gör att man är obegränsat skattskyldig.

Tanken med ändringarna av begreppen i samband med införandet av inkomstskattelagen var inte att bosatt ska skilja sig från begreppet ”egentlig bo och hemvist”.