Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Bostadsaktiebolag

Definition

Aktiebolag bildat före 1930 som tillhandahåller bostäder till sina ägare.

Kommentar

Det finns fortfarande bostadsrätter i bostadsaktiebolag. Enligt äldre rätt kunde man använda aktiebolag när man upplät bostadsrätter. För innehavarna av bostadsrätterna är det ingen skillnad ur ett skatterättsligt perspektiv att de äger andelar i ett bostadsaktiebolag i stället för i en bostadsrättsförening.

För en beskrivning av hur bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar klassificeras som oäkta eller äkta, se bostadsrättsförening.