Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Brandförsäkringar

Definition

En försäkring som betalas ut när en byggnad förstörs genom brand.

Lagrum

16 kap. 21 § IL

Kommentar

För en vanlig brandförsäkring kostnadsförs premien löpan- de. En brandförsäkring som tas för all framtid kostnadsförs enligt särskilda skatteregler. 5 procent av den totala premien dras av varje beskattningsår.

Om försäkringspremien ska betalas med lika belopp under ett antal år ska premien kostnadsföras enligt nedanstående tabell:

Antal år som premien betalas

Avdrag i procent av årsbetalning

högst 4 år

5 %

5 till och med 7 år

10 %

8 till och med 10 år

15 %

11 till och med 13 år

20 %

14 till och med 16 år

25 %

17 till och med 19 år

30 %

20 till och med 23 år

35 %

minst 24 år

40 %

Deklaration

Den bokförda kostnaden återläggs på NE-blanketten vid R13 och den skattemässigt avdragsgilla kostnaden dras av vid R16.

Den bokförda kostnaden återläggs på INK2-blanketten vid 4.3 c och den skattemässigt avdragsgilla kostnaden dras av vid 4.4 b.

Bokföring

Utgifter för brandförsäkring för all framtid tillhör det frikopplade området, vilket innebär att det är inkomstskattelagen som styr hur utgiften ska periodiseras.