Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Brytpunkt

Definition

Skiktgräns med tillägg för grundavdraget.

Kommentar

Skiktgränsen anger nivån på den beskattningsbara förvärvsinkomsten när statlig inkomstskatt ska betalas (20 procent på inkomster över skiktgränsen). Lägger man till grundavdraget får man det som kallas brytpunkten.

Brytpunkten är den faktiska nivån på förvärvsinkomsten när statlig inkomstskatt ska betalas. Brytpunkten för 2022 uppgår till 554 900 kr.