Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

CFD-kontrakt

Definition

Derivatinstrument där värdet utvecklas som den underliggande tillgången.

Lagrum

41 kap. 2 §, 44 kap. 4, 11 och 30 §§ IL

Kommentar

Ett CFD-kontrakt (Contracts For Difference) är en form av derivatinstrument som har stora likheter med terminer. Skatteverket anser även att CFD-kontrakt ska beskattas enligt reglerna för terminer (Skatteverkets ställningstagande dnr 131 588434-07/111). Värdeutvecklingen styrs av den underliggande tillgången som kan vara aktier, aktieindex, räntebärande obligationer, valuta, valutindex eller kryptovalutor.

Till skillnad från terminer så har ett CFD-kontrakt inget slutdatum, löptiden är alltså oändlig. Ett kontrakt avslutas genom kontantavräkning. Det sker aldrig någon leverans av den underliggande egendomen.

Beskattningen av CFD-kontrakt styrs av den underliggande egendomen. Gäller det t.ex. aktier, beskattas CFD-kontraktet enligt reglerna för delägarrätter och gäller det en räntebärande obligation, beskattas CFD-kontraktet enligt reglerna för fordringsrätter. Tidpunkten för beskattning inträffar när förpliktelsen upphör, dvs. när kontraktet avslutas.