Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Dubbel bosättning

Definition

Innebär att en skattskyldig på grund av sitt arbete har flyttat till en ny bostadsort och behållit en bostad på den tidigare bostadsorten.

Lagrum

12 kap. 19-22 §§ IL

Kommentar

Man kan få avdrag för ökade levnadskostnader om man flyttar till en ny bostadsort pga. sitt arbete och att man av någon anledning är tvungen att behålla bostaden på den tidigare bostadsorten. Man kan även få avdrag om det är den gemensamma bostaden som flyttas, men familjen måste stanna kvar på den tidigare bostadsorten under en övergångsperiod.

För att få avdrag krävs att den skattskyldige:

  • - övernattar på arbetsorten, och att

  • - avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km.

Ökade levnadskostnader för måltider och diverse småutgifter får bara dras av under den första månaden av vistelsen på arbetsorten. Avdrag medges enligt schablon med 30 procent av traktamentet för hel dag (72 kr per dag för 2020, 69 kr per dag för 2019, om arbetsorten ligger i Sverige) eller för faktiska kostnader. Övriga ökade levnadskostnader får dras av under två år. Om den dubbla bosättningen beror på makens eller sambons förvärvsverksamhet får avdrag göras under fem år.

Avdrag får även göras för en (1) hemresa per vecka.

Tänk på

Avdrag medges normalt för den nya bostaden på arbetsorten, men om familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten och bostaden behålls på den gamla arbetsorten ska avdrag i stället medges för denna.

Se även

hemresor

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%