Innehåll

Definition

Egenföretagare kallas en fysisk person som driver en enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag.

Kommentar

En egenföretagare enligt ovan är personligt ansvarig för företagets skulder, till skillnad från den som driver verksamhet i ett aktiebolag.

Med begreppet egenföretagare brukar också avses en person som driver ett företag utan anställda oavsett företagsform.