Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Egenproducerade rättigheter

Definition

Immateriell rättighet som upparbetats internt i företaget.

Lagrum

14 kap. 2 § och 18 kap. 1 § IL

Kommentar

Egenproducerade rättigheter benämns också egenupparbetade immateriella tillgångar. Bestämmelserna om inventarier gäller rättigheter som förvärvats från någon annan. Av det följer motsatsvis att egenproducerade rättigheter inte ska skrivas av enligt inventariereglerna. Det är alltså god redovisningssed som styr, vilket innebär att avskrivningen som gjorts i räkenskaperna ska följas även vid beskattningen.

Tänk på

Egenupparbetade immateriella tillgångar får inte aktiveras om man använder K2-regelverket i redovisningen.

Bokföring

Utgifter för egenproducerade rättigheter tillhör det kopp-lade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur utgiften ska periodiseras.

Rättspraxis

RÅ 2004 ref. 81

Egenproducerade rättigheter följer god redovisningssed när det gäller periodisering av utgiften.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%