Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Engångsskatt  duty charged only once

Definition

Skatteavdrag på engångsbelopp.

Lagrum

12 kap. 6 § SFL

Kommentar

Den särskilda skattetabellen för engångsbelopp används på ersättningar från huvudarbetsgivaren som inte betalas ut regelbundet, t.ex. utbetalning av avgångsvederlag, retroaktiv lön och bonus som betalas ut en eller ett par gånger per år.

För de som har prestationsbaserad lön och får utbetalning av bonusen varje månad är bonusen en del av den vanliga lönen och den vanliga skattetabellen ska användas för skatteavdrag på hela lönen.

Den särskilda tabellen för skatteavdrag på engångsbelopp fastställs av Skatteverket varje år. Skatteavdraget bygger på en beräknad årsinkomst och görs med en fast procentsats i olika inkomstskikt. Det är den beräknade årsinkomsten inklusive engångsbeloppet som används för att fastställa det procentuella skatteavdraget.

För 2019 gäller följande procentsatser (SKVFS 2018:23)

Årslön i kr Skatteavdrag i procent på engångsbelopp

Årsinkomst i kr lägstÅrsinkomst i kr högstSkatteavdrag i % av engångsbelopp
0-19 6690
19 670-63 20010
63 201-150 60023
150 601-375 80030
375 801-504 40033
504 401-629 60053
629 601-703 00056
703 001-1 630 70061
1 630 701-58

Tänk på

Den särskilda skattetabellen för engångsbelopp gäller bara på engångsbelopp från huvudarbetsgivaren. På engångsbelopp som betalas ut från en sidoarbetsgivare ska skatteavdrag göras med 30 procent.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%