Definition

När två eller flera fysiska eller juridiska personer har kommit överens om att bedriva verksamhet utan att ett handelsbolag föreligger.

Lagrum

1 kap. 3 § lagen om handelsbolag och enkla bolag

Kommentar

Ett enkelt bolag är ingen egen juridisk person och bolaget beskattas inte för resultatet av verksamheten. Beskattning sker istället hos delägarna. Fysiska personer beskattas enligt reglerna för enskilda näringsidkare och aktiebolag beskattas enligt reglerna för juridiska personer.

Tillgångarna i ett enkelt bolag ägs av delägarna i proportion till respektive delägares insats i bolaget. När man överlåter en andel i ett enkelt bolag innebär det att man överlåter sin andel av bolagets tillgångar och skulder.