Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

EU

Definition

Union mellan 28 europeiska länder vars samarbete bygger på ett antal fördrag.

Kommentar

Följande länder ingår i EU:

 • Belgien,

 • Bulgarien,

 • Cypern,

 • Danmark,

 • Estland,

 • Finland,

 • Frankrike,

 • Grekland,

 • Irland,

 • Italien,

 • Kroatien,

 • Lettland,

 • Litauen,

 • Luxemburg,

 • Malta,

 • Nederländerna,

 • Polen,

 • Portugal,

 • Rumänien,

 • Slovakien,

 • Slovenien,

 • Spanien,

 • Storbritannien (förhandling om utträde pågår),

 • Sverige,

 • Tjeckien,

 • Tyskland,

 • Ungern och

 • Österrike.

EU driver sitt lagstifningsarbete genom att Europaparlamentet och EU-rådet antar nya EU-direktiv och förordningar. Genom olika fördrag har principerna om de fyra friheterna etablerats:

 • Fri rörlighet för varor

 • Fri rörlighet för tjänster

 • Fri rörlighet för personer

 • Fri rörlighet för kapital

Nationell lagstiftning som strider mot de fyra friheterna får inte tillämpas av de nationella domstolarna. Om ett land har en lagstiftning som strider mot EU-rätten kan EU-kommissionen väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen. Ett fördragsbrott kan leda till att ett vite utdöms.

Tänk på

Genom EES-avtalet har även Island, Lichtenstein och Norge del av den inre marknaden.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%