Innehåll

Definition

Standard för dokumentation av internprissättning inom EU.

Kommentar

I Sverige finns det dokumentationskrav för internprissättning som bygger på OECD:s standard. Dessa måste tillämpas för svenska skattskyldiga och det går inte att hänvsa till EUTPD om inte dokumentationen uppfyller svenska krav.