Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Firmabil

Definition

En bil som arbetsgivaren äger och som den anställde får disponera.

Kommentar

Förmånsbil, tjänstebil, eller firmabil är olika begrepp som används för en bil som ägs av arbetsgivaren och som en anställd disponerar.

Se även

bilförmån