Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Flyttningsersättning  relocation allowance

Definition

Ersättning för flyttkostnader till en anställd som på grund av byte av verksamhetsort flyttar till ny bostadsort.

Lagrum

11 kap. 27 § IL

Kommentar

Flyttningsersättning som arbetsgivaren betalar när en anställd flyttar till ny bostadsort på grund av byte av verksamhetsort är skattefri för den anställde. Om den anställde använder egen bil kan arbetsgivaren betala skattefri milersättning med 18,50 kr per mil.

Som utgift för flyttning räknas emballering, packning, transport och uppackning av den skattskyldiges och familjens bohag och övriga lösa saker. Hit räknas också transport av själva familjen till den nya bostadsorten. Kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Tänk på

För att flyttningsersättningen ska vara skattefri är det den nye arbetsgivaren som ska betala ut den. Vid byte av verksamhetsort inom en koncern anser dock Skatteverket att det saknar betydelse om det är den gamla eller nya arbetsgivaren som står för ersättningen (ställningstagande 100419, dnr: 131.249207-10/111).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%