Innehåll

Definition

Material av obetydligt värde som används i företagets verksamhet.

Lagrum

16 kap. 1 § IL

Kommentar

Förbrukningsmaterial är material med kort livslängd som förbrukas relativt snabbt. Det kan vara saker som används direkt i tillverkningen av en produkt, men även annat material som är nödvändigt i verksamheten. Det kan t.ex. vara städartiklar, kartonger, papper, glödlampor etc. Kostnader för förbrukningsmaterial är avdragsgilla i näringsverksamheten.