Definition

En schablonmässig beräkning av årets gränsbelopp på kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Lagrum

57 kap. 11 § p. 1 IL

Kommentar

Årets gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 2,75 inkomstbasbelopp (ibb) (195 250 kr för inkomståret 2023). Beloppet ska fördelas på samtliga andelar i företaget.

Den som äger andelar i flera fåmansföretag får bara använda förenklingsregeln i ett av företagen vid beräkning av årets gränsbelopp.