Innehåll

Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förhandsbesked  advance ruling

Definition

Bindande beslut om beskattning från Skatterättsnämnden.

Lagrum

lagen om förhandsbesked i skattefrågor

Kommentar

Skatterättsnämnden har möjlighet att fatta bindande beslut om hur en viss skattefråga ska tolkas. Det ger en möjlighet för en skattskyldig att själv avgöra om denne ska genomföra transaktionen eller inte.

Skatteverket är motpart i ett ärende om förhandsbesked och har möjlighet att yttra sig.

Den fråga som Skatterättsnämnden ska besvara får inte avse en händelse som har redovisats i en deklaration som lämnats in till Skatteverket.

Skatteverket kan inte med bindande verkan svara på hur något ska beskattas. Skatteverket kan kommunicera sina uppfattningar skriftligt i dialogfrågor till enskilda.

Skatterättsnämndens beslut kan överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

Tänk på

Det är vanligt att en ansökan om förhandsbesked avvisas på grund av att Skatterättsnämnden anser att rättsfrågan inte är oklar, alternativt inte lämpar sig för att besvara i förhandsbesked. Det kan därför finnas anledning att diskutera ansökan med Skatterättsnämnden innan den skickas in.

 

Forskarskattenämnden

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%