Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förmåner

Definition

Ersättning för arbete som utgår i annat än pengar.

Lagrum

11 kap. och 61 kap. 2 § IL

Kommentar

Utgångspunkten är att all ersättning för arbete eller ett uppdrag är skattepliktig. Det gäller oavsett om ersättningen betalas ut i pengar eller på något annat sätt. Om ersättningen utgår i annat än pengar ska den anställde normalt beskattas för marknadsvärdet av förmånen.

De finns också förmåner som är skattefria. De skattefria förmånerna är uppräknade i inkomstskattelagen och förmåner som inte finns med i denna uppräkning är skattepliktiga.

Förmåner kan delas in i fyra grupper: personalvårdsförmåner, särreglerade skattefria förmåner, schablonbeskattade förmåner och övriga skattepliktiga förmåner.

Personalvårdsförmånerna är skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren. Exempel på personalvårdsförmåner är motion och friskvård, förfriskningar m.m.

Särreglerade skattefria förmåner är skattefria för de anställda och avdragsgilla för arbetsgivaren. Dessa förmåner är uppräknade i inkomstskattelagen och utgörs t.ex. av personalrabatter, arbetsredskap, rehabilitering, företagshälsovård, julgåva, jubileumsgåva, minnesgåva m.fl.

De schablonbeskattade förmånerna är skattepliktiga för de anställda och arbetsgivaren får avdrag för de faktiska kostnaderna. Dessa är bilförmån, kostförmån, ränteförmån och bostadsförmån.

Övriga skattepliktiga förmåner värderas till marknadsvärdet och är avdragsgilla för arbetsgivaren.

Tänk på

Arbetsgivarens kostnader är normalt avdragsgilla även för de skattefria förmånerna.

Rättspraxis

HFD 2018 ref.68

Pensionsrådgivning avseende pensionsförmåner som arbetsgivaren utfäst är ingen förmån för den anställde. Rådgivning som omfattar den allmänna pensionen, övriga pensionstjänster m.m. är dock en skattepliktig förmån.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%