Innehåll

Definition

Ersättning som betalas ut från försäkringsgivare vid skada på en fastighet.

Lagrum

8 kap. 22 § och 45 kap. 26 § IL

Kommentar

En försäkringsersättning vid sakskada är normalt skattefri. När det gäller ersättning för tillgångar i näringsverksamhet är den skattepliktig. Det innebär att försäkringsersättningar för fastighetsförsäkringar är skattefria bara om de avser ersättning för en fastighet som är privatbostad.

Om en fastighetsägare får en skattefri försäkringsersättning är de utgifter som fastighetsägaren använder ersättningen till inte avdragsgilla vid kapitalvinstberäkningen.

Tänk på

Om en fastighetsägare får försäkringsersättning för en fastighet som ingår i en näringsverksamhet går det att göra avsättning till en ersättningsfond. Genom avsättningen går det att finansiera en återställning av fastigheten utan skatteeffekter.