Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förseningsavgift

Definition

Avgift som tas ut vid för sent inlämnad deklaration m.m.

Lagrum

48 kap. SFL

9 kap. 9 § IL

Kommentar

Förseningsavgift ska tas ut om skattedeklararation, inkomstdeklaration, särskilda uppgifter eller periodisk sammanställning inte lämnas i rätt tid.

Om uppgifterna i en inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för beskattningen anses inkomstdeklarationen eller de särskilda uppgifterna inte ha lämnats alls.

Om en deklarationsskyldig som vid samma tillfälle ska lämna flera skattedeklarationer lämnar fler än en deklaration för sent ska bara en förseningsavgift påföras.

Förseningsavgiften uppgår till följande belopp:

Inkomstdeklaration för aktiebolag eller ekonomisk förening

6 250 kr

Inkomstdeklaration för någon annan

1 250 kr

Särskilda uppgifter

1 250 kr

Periodisk sammanställning

1 250 kr

Skattedeklaration

625 kr

Skattedeklaration som ska lämnas efter föreläggande

1 250 kr

Efter tre månader tas ytterligare en förseningsavgift ut om den som ska lämna inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter inte har fullgjort sin skyldighet. Tiden räknas från den dag då deklarationen eller uppgifterna skulle varit inlämnade enligt socialförsäkringsbalken. Fullgörs skyldigheten inte inom ytterligare två månader tas en tredje förseningsavgift ut.

Förseningsavgifter är inte avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

Deklaration

Bokförda ej avdragsgilla förseningsavgifter ska återläggas i INK2 ruta 4.3 c och INK4 ruta 4.3 b.

Bokförda förseningsavgifter som inte är avdragsgilla återläggs i NE-blanketten ruta R14.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%