Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Förskott på lön

Definition

Löneutbetalning innan ordinarie utbetalningstillfälle.

Lagrum

11 kap. 23 § SFL

Kommentar

Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker. Vid förskott på lön ska skatteavdraget proportioneras utifrån storleken på förskottet i relation till hela lönen (skatt på hela lönen x förskottet/hela lönen).

Exempel:

X har en månadslön på 30 000 kr och skatteavdraget uppgår till 9 000 kr. Om X får ett förskott på 10 000 kr ska skatteavdrag på förskottet göras med 3 000 kr.

I de fall man inte vet hur stor hela lönen är när förskottet betalas ut ska skatteavdrag beräknas som om förskottet utgjorde hela lönen. När resterande belopp blir känt ska skatteavdrag göras med återstående del av det totala skatteavdraget på lönen.

Exempel:

X får ett förskott på 25 000 kr (totala ersättningen är inte känd) och arbetsgivaren har gjort skatteavdrag med 6 500 kr. X erhåller därefter ytterligare 5 000 kr, dvs. totalt 30 000 kr. Om vi antar att skatteavdraget totalt uppgår till 9 000 kr ska avdrag alltså göras med 2 500 kr vid den sista utbetalningen.

Bokföring

Förskott på lön tillhör det kopplade området, vilket innebär att det är god redovisningssed som styr hur betalningen ska periodiseras.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%