Definition

Slutbetalning av ett lån i förtid.

Lagrum

42 kap. 7 § IL

Kommentar

När man betalar av ett lån i förtid får man normalt betala s.k. ränteskillnadsersättning till kreditgivaren. Det är en kompensation till kreditgivaren för uteblivna räntebetalningar. Ränteskillnadsersättning behandlas som en vanlig ränta och är en avdragsgill kostnad respektive skattepliktig intäkt i inkomstslaget kapital.