Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Fribelopp

Definition

Skattefri del av utbetalning av statlig pension som beskattas enligt SINK.

Lagrum

5 § lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Kommentar

Fribeloppet beräknas varje månad och utgör en tolftedel av 0,77 av prisbasbeloppet. Denna del är skattefri och ingår därmed inte i underlaget för SINK.

Tänk på

Vid en retroaktiv pensionsbetalning anser Skatteverket att fribeloppet ska beräknas med det prisbasbelopp det år som pensionsbetalningarna hänförs till. Beräkningen ska då göras för det antal månader som pensionsbetalningen avser.