Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Gåva av utdelning  gift of dividends

Definition

När en aktieägare skänker bort sin rätt till utdelning på aktier.

Lagrum

42 kap. 12 § IL

Kommentar

Av lagtexten framgår att utdelning ska beskattas hos den som har rätt till utdelningen när den disponeras. Det innebär att om ägaren ger bort rätten till utdelning innan bolagsstämman fattat beslut om utdelning så ska mottagaren beskattas för utdelningen. Det gäller utdelning på såväl börsnoterade aktier som aktier i fåmansföretag.

På aktier i fåmansföretag har i praxis krävts att gåvan ska ske genom avskiljande av utdelningskupong.

Gåva av utdelningsrätt på kvalificerade andelar påverkar inte beräkningen av årets gränsbelopp för aktieägaren. Det innebär att om utdelningsrätten ges bort till en fysisk person, t.ex. ägarens barn, så ska denne beskattas för utdelning på kvalificerade andelar. Om mottagaren inte har något gränsbelopp beskattas han/hon för hela utdelningen i inkomstslaget tjänst.

Rättspraxis

RÅ 2006 ref. 45

Gåva av utdelningsrätt på börsnoterade aktier innebar att aktieägaren inte skulle beskattas för utdelningen.

RÅ 2009 ref. 68

Gåva av utdelningsrätt på aktier i fåmansföretag genom avskiljande av utdelningskupong till landstinget innebar att aktieägaren inte skulle beskattas för utdelningen.

HFD 2011 ref. 24

Gåva av utdelningsrätt på kvalificerade aktier i fåmansföretag till barnen genom avskiljande av utdelningskupong innebar att barnen, och inte aktieägaren, skulle beskattas för utdelningen.

HFD mål nr 939-12

Gåva av utdelningsrätt på andelar i ett bolag till ett annat bolag som ägdes av samma person (oäkta koncern) medför att utdelningen blir skattepliktig för mottagande bolag.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%