Innehåll

Kommentar

Gåvor till anställda är normalt skattepliktiga för de anställda med några undantag (se hänvisningsorden nedan). Med anledning av coronapandemin infördes en tillfällig regel som innebär att gåvor från arbetsgivaren är skattefria till den del gåvornas värde inte överstiger 1 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd.

Skattefriheten gällde ursprungligen gåvor som lämnas till anställda under perioden den 1 juni 2020 - 31 december 2020. Den tillfälliga regeln har nu förlängts. Skattefriheten gäller också gåvor från arbetsgivaren som ges under perioden 1 januari 2021-31 december 2021. Beloppsgränsen för gåvor under den här perioden har höjts till 2 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd.