Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Genomsyn

Definition

Rättslig argumentering som går ut på att bortse från en eller flera rättshandlingar och beskatta utifrån en tänkt innebörd av händelseförloppet.

Kommentar

Ett händelseförlopp ska beskattas utifrån sin verkliga innebörd oavsett vilken rubrik man valt för att benämna till exempel ett avtal. Det är självklart att det inte går att beskattas för ett köp bara för att parterna har valt att rubricera sitt hyresavtal som ett köp.

Om det finns flera transaktioner som måste föreligga samtidigt för att det ska gå att få ett rimligt resultat ska dessa bedömas och beskattas i ett sammanhang. I ett rättsfall fick ett bolag, A, en riktad sakutdelning i form av aktier. Det var endast detta bolag som fick ta del av utdelningen och direkt efter utdelningen drogs aktien in genom inlösen utan ersättning. Högsta förvaltningsdomstolen beskattade transaktionen som en försäljning av aktier. På grund av att transaktionerna var för sig var helt orimliga var man tvungen att se hela transaktionskedjan i ett sammanhang och kom då fram till att det var en försäljning.

Det är tveksamt om det går att bortse från och ge en annan innebörd åt transaktioner som var för sig vilar på egna ben och är rätt benämnda utifrån civilrättsliga regler.

I stället för att försöka se igenom rättshandlingar och beskatta enligt någon form av verklig innebörd kan Skatteverket välja att yrka att domstolen ska tillämpa reglerna om skatteflykt.

Rättspraxis

RÅ 1998 ref. 19

En aktieägare får en riktad utdelning och därefter löses aktierna in utan ersättning. Aktieägaren beskattas som om aktierna avyttrats mot ersättning i form av värdet av den riktade utdelningen.

RÅ 2004 ref. 27

En ägare sålde tillgångar till pris under marknadsvärdet till sin hustrus bolag. Detta bolag sålde tillgångarna för marknadsvärde till extern part. Skatteverket ansåg att transaktionerna skulle bedömas tillsammans och att man skulle bortse från att ägaren först sålt tillgångarna till hustruns bolag. Transaktionerna beskattades var för sig enligt innebörden och inte på det sätt som Skatteverket ansåg skulle ske.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%