Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Gottgörelse från pensionsstiftelse  compensation from pension fund

Definition

En betalning till ett företag från en pensionsstiftelse som ska täcka kostnader för att infria pensionsutfästelser.

Lagrum

28 kap. 21 § IL

Kommentar

Även om tryggande av en pensionsutfästelse sker genom överföring av medel till en pensionsstiftelse ligger utfästelsen kvar mellan den anställde och företaget. När pensionen ska betalas ut i enlighet med utfästelsen är det företaget som betalar ut pension till den tidigare anställde. Pensionskostnaden är avdragsgill som en vanlig personalkostnad. Då företaget har betalat ut ersättning till den anställde finns möjlighet att få gottgörelse från pensionsstiftelsen. Gottgörelsen är en skattepliktig intäkt.

Tänk på

Storleken av gottgörelsen styrs av regler i tryggandelagen. Även om företaget tagit en för stor gottgörelse från stiftelsen är gottgörelsen skattepliktig inkomst.

Deklaration

En gottgörelse från pensionsstiftelse minskar underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader och redovisas i INK2 ruta 1.4 och INK4 ruta 1.1.

Negativt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas i INK2 ruta 1.5 och INK4 ruta 1.2.

 

avsättning till pensionsstiftelse

pensionsstiftelse

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%