Rätt Skatt 2019 - Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Hälso- och sjukvård  healthcare

Definition

Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Lagrum

11 kap. 18 § och 16 kap. 22-23 §§ IL

Kommentar

Skattereglerna avseende hälso- och sjukvård har tidigare varit olika beroende på om sjukvården har varit offentligt finansierad eller inte. Detta ändrades dock från och med den 1 juli 2018 och förmån av fri hälso- och sjukvård är numera skattepliktig även när den utförs inom den icke offentligt finansierade vården. Kostnaden är då avdragsgill för arbetsgivaren.

Förmån av fri hälso- och sjukvård som är offentligt finansierad är, liksom tidigare, skattepliktig för den anställde. Kostnaden för vården, normalt patientavgiften, är avdragsgill för arbetsgivaren. Detsamma gäller förmån av fria läkemedel.

Vård utomlands var tidigare en skattefri förmån för den anställde oavsett om vården varit offentligt finansierad eller ej. Detsamma gällde läkemedel vid vård utomlands. Även dessa förmåner är skattepliktiga fr.o.m. den 1 juli 2018. Kostnaderna är då avdragsgilla för arbetsgivaren. Om den anställde insjuknar i samband med tjänstgöring utomlands kommer dock vården och medicinen fortfarande att vara en skattefri förmån för den anställde och kostnaden avdragsgill för arbetsgivaren.

Tandvård

Såväl offentligt finansierad som privat tandvård är en skattepliktig förmån (undantag finns för vissa anställda inom försvaret). Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren.

Vaccinationer

Vaccinationer som betingas av tjänsten är skattefria förmåner. Kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. Med vaccinationer som betingas av tjänsten avses t.ex. vaccinationer inför en tjänsteresa eller influensaepidemi.

Avdragsrätten för hälso- och sjukvård gäller även enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Tänk på

Allmänna hälsoundersökningar räknas som sjukvård och är alltså numera skattepliktiga för den anställde oavsett om de görs inom den offentligt finansierade vården eller inom den privata vården (skattepliktiga fr.o.m den 1 juli 2018). Vissa hälsoundersökningar utgör företagshälsovård.

 

rehabilitering

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%