Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Indexregeln

Definition

En regel för att beräkna det omkostnadsbelopp som utgör underlag för årets gränsbelopp på andelar som har förvärvats före år 1990.

Lagrum

57 kap. 25 § IL

Kommentar

Indexregeln innebär att anskaffningsutgiften för andelar förvärvade före år 1990 får räknas upp med förändringen i det allmänna prisläget. Indexuppräkningen av anskaffningsutgiften får göras från tiden för förvärvet av andelarna fram till år 1989. Uppräkningen får inte göras med omräkningstal före 1970. Ovillkorade aktieägartillskott före 1990 får räknas upp på samma sätt från tillskottsåret fram till år 1989.

Uppräkningen för respektive anskaffningsår ska göras enligt följande omräkningstal:

Anskaffningsår

Omräkningstal

Anskaffningsår

Omräkningstal

1970 eller tidigare

5,04

1980

2,08

1971

4,68

1981

1,86

1972

4,42

1982

1,71

1973

4,14

1983

1,57

1974

3,76

1984

1,45

1975

3,43

1985

1,35

1976

3,11

1986

1,30

1977

2,79

1987

1,25

1978

2,54

1988

1,18

1979

2,37

1989

1,11

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%