Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Indirekt förmån

Definition

En förmån som ges till någon annan än den anställde.

Kommentar

En indirekt förmån innebär att en arbetsgivare ger någon annan än den anställde en förmån, t.ex. betalar en medföljande makes resekostnader. Vanligtvis är det den anställdes make eller sambo som får förmånen ifråga, men det kan även vara andra personer i den anställdes närhet.

En indirekt förmån är skattepliktig för den anställde. Arbetsgivaren får avdrag för utgiften som för lön och ska betala arbetsgivaravgifter.

Rättspraxis

RÅ 1996 ref. 16

Företagsledaren blev beskattad när sambon fick köpa ut en bil till underpris från ett fåmansföretag.