Innehåll

Definition

Maskiner och annan utrustning i en industribyggnad.

Lagrum

19 kap. 19-21 §§ IL

Kommentar

Industritillbehör är definierade i jordabalken och det finns ingen särskild skatterättslig definition. Industritillbehör kan vara både byggnadsinventarier och vanliga inventarier.

Tänk på

Värdet av industritillbehör ska inte ingå i taxeringsvärdet för byggnaden.

Bokföring

Byggnadsinventarier och inventarier tillhör det formellt kopplade området, vilket innebär att värdet i bokföringen måste motsvara det skattemässiga värdet för att kunna tillämpa räkenskapsenlig avskrivning.