Innehåll

Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Inkomst av kapital

Definition

Inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder och i form av kapitalvinster och kapitalförluster.

Lagrum

41-43 kap. IL

Kommentar

Inkomst av kapital är ett av tre inkomstslag. De övriga är inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst. Det är endast fysiska personer och dödsbon som beskattas i inkomstslaget kapital.

Till inkomstslaget kapital räknas inte inkomster och utgifter som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet.

Till inkomst av kapital räknas också bl.a.

  • - återfört avdrag för avsättning till ersättningsfond i vissa fall,

  • - fördelningsbelopp vid räntefördelning,

  • - underskott av näringsverksamhet i vissa fall,

  • - återfört uppskovsbelopp,

  • - schablonintäkt på uppskovsbelopp, och

  • - investeraravdrag och återfört investeraravdrag.

Om kapital är nedlagt i en näringsverksamhet ska inkomst av kapitalet beskattas i näringsverksamheten. Utgiftsräntor på lån nedlagt i en näringsverksamhet ska dras av i näringsverksamheten.