Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Inkomstdeklaration

Definition

Formulär som Skatteverket använder för att få in uppgifter för att kunna fastställa beskattning.

Lagrum

29-32 kap. SFL

Kommentar

Vissa fysiska och juridiska personer har en deklarationsskyldighet som de måste uppfylla. När det gäller inkomstskatt lämnar fysiska personer INK 1. Juridiska personer lämnar inkomstdeklarationer enligt följande:

Inkomstdeklaration 2

  • - Aktiebolag

  • - Ekonomiska föreningar

Inkomstdeklaration 3

  • - Ideella föreningar

  • - Stiftelser

Inkomstdeklaration 4

  • - Handelsbolag

  • - Kommanditbolag

Juridiska personer ska lämna in sina deklarationer enligt nedan.

Bokslut

På papper

Elektroniskt

31 jan-30 apr, 2019

1 november, 2019

2 december, 2019

31 maj-30 juni, 2019

16 december, 2019

15 januari, 2020

31 juli-31 aug, 2019

2 mars, 2020

1 april, 2020

30 sep-31 dec, 2019

1 juli, 2020

3 augusti, 2020

Fysiska personer ska lämna sin deklaration den 2 maj (4 maj 2020) året efter beskattningsåret. Den som har särskilda skäl kan få anstånd med att lämna deklarationen till 31 maj. För tid efter 31 maj krävs synnerliga skäl för att få anstånd och efter den 15:e juni saknas det möjlighet att få anstånd oavsett vilka skäl som finns.

Tänk på

Om inte deklarationen kommer in i rätt tid finns risk för förseningsavgift och skönstaxering.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%