Rätt Skatt 2022 – Urban Kardvik och Lars Samuelsson

Inkomstdeklaration

Definition

Formulär som Skatteverket använder för att få in uppgifter för att kunna fastställa beskattning.

Lagrum

29-32 kap. SFL

Kommentar

Vissa fysiska och juridiska personer har en deklarationsskyldighet som de måste uppfylla. När det gäller inkomstskatt lämnar fysiska personer INK 1. Juridiska personer lämnar inkomstdeklarationer enligt följande:

Inkomstdeklaration 2

  • - Aktiebolag

  • - Ekonomiska föreningar

Inkomstdeklaration 3

  • - Ideella föreningar

  • - Stiftelser

Inkomstdeklaration 4

  • - Handelsbolag

  • - Kommanditbolag

Juridiska personer ska lämna in sina deklarationer enligt nedan.

Bokslut

På papper

Elektroniskt

31 jan-30 apr, 2021

1 november, 2021

1 december, 2021

31 maj-30 juni, 2021

15 december, 2021

17 januari, 2022

31 juli-31 aug, 2021

1 mars, 2022

1 april, 2022

30 sep-31 dec, 2021

1 juli, 2022

1 augusti, 2022

Fysiska personer ska lämna sin deklaration den 2 maj året efter beskattningsåret. Den som har särskilda skäl kan få anstånd med att lämna deklarationen till 31 maj. För tid efter 31 maj krävs synnerliga skäl för att få anstånd och efter den 15:e juni saknas det möjlighet att få anstånd oavsett vilka skäl som finns.

Tänk på

Om inte deklarationen kommer in i rätt tid finns risk för förseningsavgift och skönstaxering.